โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ทัศนศึกษาก่อนจะจบการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จุดแรก ณ จุดชมวิวพญากูปรี


โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ทัศนศึกษาก่อนจะจบการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จุดแรก ณ จุดชมวิวพญากูปรี ชมวิวที่สวยงามและกินอาหารว่างตอนเช้า27-03-2562