โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ เดินรณรงค์ให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ บ้านภูมิตำรวจ

โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ เดินรณรงค์ให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ บ้านภูมิตำรวจ เพื่อไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ นี้