โรงเรียนบ้านสีถาน

คณะศึกษานิเทศก์ได้เยี่ยม ให้กำลังใจ เปิดเทอมใหม่ปีการศึกษา 2562 โดยมีนายพีรณัฐ วันดีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสีถาน คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ ..ขอขอบทุกท่านที่มาเยี่ยมเยียน27-05-2562