ข่าวและกิจกรรม

ประเมินความยั่งยืนโรงเรียนในฝัน.. (2691) 22/08/2557

20สิงหาคม 2557 โรงเรียนบ้านโคกมน โดยผู้อ..

ประเมินโรงเรียนและนักเรียนคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น.. (2540) 22/08/2557

18สิงหาคม2557 โรงเรียนบ้านโคกมนได้เข้ารั..

Asean WalkRally.. (2392) 22/08/2557

14สิงหาคม 2557 โรงเรียนบ้านโคกมนได้จัดกิ..

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี57.. (2369) 13/08/2557

วันที่ 8สิงหาคม 57 โรงเรียนบ้านโคกมน ได้..

การแข่งขันกีฬานักเรียน โซน 8 อำเภอน้ำหนาว.. (2719) 04/08/2557

วันที่31 ก.ค.2557-1ส.ค.2557 โรงเรียนบ้าน..

ข่าวเพื่อนบ้าน [เพชรบูรณ์ เขต 2]

ยินดีต้อนรับคณะครูโรงเรียนอนุบาลวิหารแดง สระบุรี.. (44) 08/09/2560

ดีใจยิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน นายสมพงษ์ ..
โดย : โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า

ดีใจแล้วแขกแก้วมาเยือน คณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร คณะครูปฐมวัย สพป.นครราชสีมา เขต 6 ศึกษาดูงานโรงเรัยนพระราชทาน.. (34) 01/09/2560

ดีใจแล้วแขกแก้วมาเยือน นายสมพงษ์ พวงคำ..
โดย : โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC.. (127) 29/08/2560

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกระบวนก..
โดย : โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า

ประเมินความยั่งยืนห้องสมุดมีชีวิต.. (86) 15/08/2560

คณะกรรมการประเมินความยั่งยืนห้องสมุดมีชี..
โดย : โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี2560.. (94) 14/08/2560

นายสมพงษ์ พวงคำผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะคร..
โดย : โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า

หนังสือราชการ สพฐ.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ