ข่าวและกิจกรรม

ประเมินความยั่งยืนโรงเรียนในฝัน.. (1509) 22/08/2557

20สิงหาคม 2557 โรงเรียนบ้านโคกมน โดยผู้อ..

ประเมินโรงเรียนและนักเรียนคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น.. (1501) 22/08/2557

18สิงหาคม2557 โรงเรียนบ้านโคกมนได้เข้ารั..

Asean WalkRally.. (1142) 22/08/2557

14สิงหาคม 2557 โรงเรียนบ้านโคกมนได้จัดกิ..

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี57.. (1335) 13/08/2557

วันที่ 8สิงหาคม 57 โรงเรียนบ้านโคกมน ได้..

การแข่งขันกีฬานักเรียน โซน 8 อำเภอน้ำหนาว.. (1566) 04/08/2557

วันที่31 ก.ค.2557-1ส.ค.2557 โรงเรียนบ้าน..

ข่าวเพื่อนบ้าน [เพชรบูรณ์ เขต 2]

สาธิตการลงคะแนนประชามติ.. (36) 22/07/2559

นายสมพงษ์ พวงคำ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ รอง..
โดย : โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า

แห่เทียนพรรษาถวายต้นผ้าป่าวัดสระเกศ.. (62) 18/07/2559

นายสมพงษ์ พวงคำผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะคร..
โดย : โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า

รณรงค์ออกเสียงประชามติรัฐธรรมนูญ.. (69) 11/07/2559

นายชาญชัย ศรศรีวิชัย นายอำเภอหล่มเก่า เท..
โดย : โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า

กีฬาอนุบาลเกมส์ปี2559.. (96) 06/07/2559

อำเภอหล่มเก่า กกท.โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า..
โดย : โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า

วันสถาปนาลูกเสือ 1 กรกฏาคม 2559.. (87) 05/07/2559

นายสมพงษ์ พวงคำ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ พร้..
โดย : โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า

ข่าวเพื่อนบ้าน [เพชรบูรณ์]

โรงเรียนบ้านไร่ ร่วมกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ปี 2558.. (2539) 24/11/2558

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 โ..
โดย : โรงเรียนบ้านไร่ [เพชรบูรณ์ เขต 2]

บริษัท เอส.อาร์.ซุปเปอร์มาร์ท จำกัด สาขา 4 มอบอุปกรณ์การเรียนและคอมฯ.. (1262) 24/11/2558

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 บริษัท เอส..
โดย : โรงเรียนบ้านไร่ [เพชรบูรณ์ เขต 2]

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558.. (2052) 02/09/2558

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 โรงเรียนบ้าน..
โดย : โรงเรียนบ้านไร่ [เพชรบูรณ์ เขต 2]

กิจกรรมแห่งเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2558.. (1158) 02/09/2558

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนบ้าน..
โดย : โรงเรียนบ้านไร่ [เพชรบูรณ์ เขต 2]

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ปี 2558.. (1410) 02/09/2558

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 นางสาวอำภร..
โดย : โรงเรียนบ้านไร่ [เพชรบูรณ์ เขต 2]

ข่าวเขตการศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2

หนังสือราชการ สพฐ.