ข่าวและกิจกรรม

ประเมินความยั่งยืนโรงเรียนในฝัน.. (2546) 22/08/2557

20สิงหาคม 2557 โรงเรียนบ้านโคกมน โดยผู้อ..

ประเมินโรงเรียนและนักเรียนคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น.. (2408) 22/08/2557

18สิงหาคม2557 โรงเรียนบ้านโคกมนได้เข้ารั..

Asean WalkRally.. (2199) 22/08/2557

14สิงหาคม 2557 โรงเรียนบ้านโคกมนได้จัดกิ..

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี57.. (2217) 13/08/2557

วันที่ 8สิงหาคม 57 โรงเรียนบ้านโคกมน ได้..

การแข่งขันกีฬานักเรียน โซน 8 อำเภอน้ำหนาว.. (2533) 04/08/2557

วันที่31 ก.ค.2557-1ส.ค.2557 โรงเรียนบ้าน..

ข่าวเพื่อนบ้าน [เพชรบูรณ์ เขต 2]

เปิดรั้วโรงเรียนประชุมผู้ปกครอง.. (251) 10/02/2560

นายสมพงษ์ พวงคำ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญได้ป..
โดย : โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า

วันเด็กแห่งชาติ 2560.. (360) 13/01/2560

นายสมพงษ์ พวงคำ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ได้..
โดย : โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า

ประเมินโรงเรียนพระราชทานระดับเขตที่7.. (293) 13/01/2560

คณะกรรมการประเมินสถานศึกษารับรางวัลพระรา..
โดย : โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า

ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน.. (484) 22/11/2559

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการประเม..
โดย : โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า

ดร.นิคม เขียวฉ่ำ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 2 และนายวุฒิพงษ์ เพชรกัณหา รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 2 เยี่ยมและให้นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าบง.. (775) 25-08-2559

วันที่ 23 สิงหาคม 2559 ดร.นิคม เขียวฉ่ำ ..
โดย : โรงเรียนบ้านป่าบง

ข่าวเขตการศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2

หนังสือราชการ สพฐ.