ข่าวและกิจกรรม

ประเมินความยั่งยืนโรงเรียนในฝัน.. (2558) 22/08/2557

20สิงหาคม 2557 โรงเรียนบ้านโคกมน โดยผู้อ..

ประเมินโรงเรียนและนักเรียนคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น.. (2424) 22/08/2557

18สิงหาคม2557 โรงเรียนบ้านโคกมนได้เข้ารั..

Asean WalkRally.. (2220) 22/08/2557

14สิงหาคม 2557 โรงเรียนบ้านโคกมนได้จัดกิ..

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี57.. (2240) 13/08/2557

วันที่ 8สิงหาคม 57 โรงเรียนบ้านโคกมน ได้..

การแข่งขันกีฬานักเรียน โซน 8 อำเภอน้ำหนาว.. (2561) 04/08/2557

วันที่31 ก.ค.2557-1ส.ค.2557 โรงเรียนบ้าน..

ข่าวเพื่อนบ้าน [เพชรบูรณ์ เขต 2]

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา2559.. (114) 29/03/2560

ผู้อำนวยการสมพงษ์ พวงคำ เป็นประธานมอบเกี..
โดย : โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า

เปิดรั้วโรงเรียนประชุมผู้ปกครอง.. (315) 10/02/2560

นายสมพงษ์ พวงคำ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญได้ป..
โดย : โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า

วันเด็กแห่งชาติ 2560.. (417) 13/01/2560

นายสมพงษ์ พวงคำ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ได้..
โดย : โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า

ประเมินโรงเรียนพระราชทานระดับเขตที่7.. (323) 13/01/2560

คณะกรรมการประเมินสถานศึกษารับรางวัลพระรา..
โดย : โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า

ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน.. (514) 22/11/2559

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการประเม..
โดย : โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า

ข่าวเขตการศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2

หนังสือราชการ สพฐ.