ข่าวเพื่อนบ้าน [ศรีสะเกษ เขต 3]

สมาชิกชำระเงินกู้ประจำปี.. (22) 23/02/2560

ในวันที่ 18 กพ.60สมาชิกได้มาชำระเงินกู้..
โดย : กองทุนหมู่บ้าน ม.14 ห้วยเหนือ ขุขันธ์

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ 20-21 ก.พ. 60.. (53) 22-02-2560

โรงเรียนบ้านแทรงเข้าค่ายลูกเสือพักแรมคืน..
โดย : โรงเรียนบ้านแทรง

การประชุมสามัญประจำปี2560.. (119) 18/02/2560

กองทุนหมู่บ้านประชุมสามัญประจำปี 2560 เพ..
โดย : กองทุนหมู่บ้าน ม.14 ห้วยเหนือ ขุขันธ์

การประชุมสามัญประจำปี2560.. (115) 18/02/2560

กองทุนหมู่บ้านประชุมสามัญประจำปี 2560 เพ..
โดย : กองทุนหมู่บ้าน ม.14 ห้วยเหนือ ขุขันธ์

การประชุมภาคี 4 ฝ่าย.. (146) 17/02/2560

โรงเรียนบ้านทะลอก นำโดยท่านผู้อำนวยการ ..
โดย : โรงเรียนบ้านทะลอก

ข่าวเพื่อนบ้าน [ศรีสะเกษ]

ข่าวเขตการศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

หนังสือราชการ สพฐ.