ข่าวเพื่อนบ้าน [ศรีสะเกษ เขต 3]

"ดอกไม้จันทน์" จากใจ ถวายในหลวง ร.9.. (35) 15-07-2560

งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทส..
โดย : โรงเรียนบ้านนาก๊อก

โรงเรียนศีล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง.. (42) 15-07-2560

วันที่ 12 ก.ค. 2560 นักเรียนชั้นประถมศึก..
โดย : โรงเรียนบ้านนาก๊อก

กีฬาอำเภอขุขันธ์.. (57) 13/07/2560

โรงเรียนบ้านแทรงร่วมกับกลุ่มใจดีห้วยสำรา..
โดย : โรงเรียนบ้านแทรง

ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา.. (95) 08-07-2560

โรงเรียนบ้านแทรงร่วมกับองค์การบริหารตำบล..
โดย : โรงเรียนบ้านแทรง

สามัคคีคือพลัง.. (104) 07-07-2560

โรงเรียนบ้านแทรงเตรียมรถขบวนแห่เทียนเข้า..
โดย : โรงเรียนบ้านแทรง

ข่าวเพื่อนบ้าน [ศรีสะเกษ]

หนังสือราชการ สพฐ.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ