โรงเรียนพี่ก็มี BBL นะคะ

วันนี้ 2 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อฯ นำโดยท่านผู้อำนวยการ เวศ กุตระแสง พร้อมด้วยคณะครู จากโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายตองโขบเหล่าโพนค้อสามัคคี ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Brain based learning ณ โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อฯ โดยมี นายวิทยา ชุมปัญญา รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เป็นประธานในพิธี02/07/2558