โรงเรียนวัดป่าไผ่ศึกษาดูงาน โครงการโรงเรียนสุจริต

เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2560 คณะครูจากโรงเรียนวัดป่าไผ่ สพป.สระบุรี 2 ได้เข้ามาศึกษาดูงานโรงเรียนสุจริต เกี่ยวกับการประเมินโรงเรียนสุจริต รุ่นที่ 3 (การประเมิน ITA 20%) โดยมีคุณครูยุพา ช้างสีทา เป็นผู้ให้การต้อนรับ คุณครูเอมอร ฟองสมุทร ให้คำแนะนำในการจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนสุจริต และคุณครูสุภัทรชัย กระสินหอม เป็นผู้ที่ให้ข้อคิดเกี่ยวกับการประเมินโรงเรียนสุจริต ตาม EBIT ต่าง ๆ ทั้ง 11 EB พร้อมทั้งแนะนำการนำเสนอพาวเวอร์พ้อยที่เหมาะสมและครอบคลุมกับเนื้อหาของการประเมินอีกด้วยครับ