โรงเรียนวัดเตาปูนจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 (22-02-2561)
LINE it!

เมื่อวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2561 โรงเรียนวัดเตาปูนจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักเรียนมีความสามัคคี ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด และแสดงออกศักยภาพด้านกีฬาของนักเรียนอีกด้วยครับ