โรงเรียนวัดเตาปูนจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 โรงเรียนวัดเตาปูนจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ได้แก่ จังหวัสิงห์บุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย อีกทั้งปลูกฝัให้มีความตระหนักรักชาติมากยิ่งขึ้นอีกด้วยครับ16-03-2561