โรงเรียนวัดเตาปูนจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ (16-03-2561)
LINE it!

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 โรงเรียนวัดเตาปูนจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ได้แก่ จังหวัสิงห์บุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย อีกทั้งปลูกฝัให้มีความตระหนักรักชาติมากยิ่งขึ้นอีกด้วยครับ