โรงเรียนวัดเตาปูนจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนวัดเตาปูนจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560 ที่ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนวัดเตาปูน เพื่อทบทวนหลักสูตร และสอบวิชาพิเศษเพื่อรับเครื่องหมายต่าง ๆ ต่อไปครับ