โรงเรียนวัดเตาปูนจัดงานมุทิตาจิต ให้แก่ท่าน ผอ.สมโพธิ ช้างสีทา

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 โรงเรียนวัดเตาปูนจัดงานมุทิตาจิต ให้แก่ท่าน ผอ.สมโพธิ ช้างสีทา เนื่องโอกาสเกษียณอายุราชการ ครับ...