โรงเรียนวัดเตาปูนเป็นตัวแทนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับภาคกลางและตะวันออก ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนวัดเตาปูนเป็นตัวแทนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับภาคกลางและตะวันออก ปีการศึกษา 2560 ได้แก่ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม. 1 - 3, การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม. 1 - 3, การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป. 4 - 6 และการแข่งขันขับขานประสานเสียง ป. 1 - 6...ครับ