โรงเรียนวัดเตาปูนแข่งขันขับขานประสานเสียงระดับภาคกลางฯ ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 โรงเรียนวัดเตาปูนได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันขับขานประสาน ชั้น ป.1-6 ในงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2560 ที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก ซึ่งฝึกสอนและฝึกซ้อมโดย..คุณครูชนธิกาญจน์ กระสินหอม (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)..และคุณครูสุภัทรชัย กระสินหอม ...ซึ่งผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรนั้น...คุณครูก็ภูมิใจกับผลงานของพวกเราวงขับขายประสานเสียงทุกคนนะคับ...ส่วนบรรยากาศการขับขานประสานเสียงของเด็กๆติดตามได้ที่..https://youtu.be/Hi9phG1SpDs..

.หรือเว็บไซต์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ...https://sites.google.com/a/wattaopoon.ac.th/art-wtp/phl-ngan-nakreiyn?previewAsViewer=1..คับ..