โรงเรียนวัดเตาปูน ขอเชิญร่วมกิจกรรม "Open House"

ในวันที่ 15 มีนาคม 2561 โรงเรียนวัดเตาปูน มีกำหนดการจัดกิจกรรม "Open House" เปิดรั้วบ้าน ประสานใจ อุ่นไอรัก เตาปูน 4.0 ในงาน ท่านจะได้พบกับการแสดงนิทรรศการของแต่ละกลุ่มสาระทั้ง 8 สาระ
และโครงการต่าง ๆ เช่น โรงเรียนคุณธรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เป็นต้น
อีกทั้งการแสดงความสามารถของนักเรียนในกิจกรรมต่างๆ ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน เช่น
ประสานเสียง วงดนตรี นาฏศิลป์ โครงงานคุณธรรมดีเด่นระดับ สพป.สระบุรี เขต 2 เป็นต้น
วันที่ 15 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป...แล้วพบกันนะครับ09-03-2561