โรงเรียนวัดเตาปูน ขอเชิญร่วมกิจกรรม "Open House" (09-03-2561)
LINE it!

ในวันที่ 15 มีนาคม 2561 โรงเรียนวัดเตาปูน มีกำหนดการจัดกิจกรรม "Open House" เปิดรั้วบ้าน ประสานใจ อุ่นไอรัก เตาปูน 4.0 ในงาน ท่านจะได้พบกับการแสดงนิทรรศการของแต่ละกลุ่มสาระทั้ง 8 สาระ

และโครงการต่าง ๆ เช่น โรงเรียนคุณธรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เป็นต้น

อีกทั้งการแสดงความสามารถของนักเรียนในกิจกรรมต่างๆ ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน เช่น

ประสานเสียง วงดนตรี นาฏศิลป์ โครงงานคุณธรรมดีเด่นระดับ สพป.สระบุรี เขต 2 เป็นต้น

วันที่ 15 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป...แล้วพบกันนะครับ