โรงเรียนวัดเตาปูน เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับสหวิทยศึกษา ปี 2560

เมื่อวันศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2560 โรงเรียนวัดเตาปูน เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับสหวิทยศึกษา ปี 2560 เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าไปแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ต่อไป ในวันที่ 2 - 6 กันยายน 2560 ครับ