ข่าวและกิจกรรม

e-Document

ข่าวเพื่อนบ้าน [อุดรธานี เขต 1]

ข่าวเพื่อนบ้าน [อุดรธานี]

ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง.. (4533) 07/08/2558

โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา มีความประสงค..
โดย : โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา [อุดรธานี เขต 1]

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูสอนภาษาไทย).. (4677) 02/04/2558


โดย : โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา [อุดรธานี เขต 1]

เชิญร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศล.. (7645) 06/03/2558

โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา โดยท่านผู้อำ..
โดย : โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา [อุดรธานี เขต 1]

สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49.. (5402) 24/02/2558

โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา ประกาศสอบราค..
โดย : โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา [อุดรธานี เขต 1]

สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49.. (5263) 24/02/2558

โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา ประกาศสอบราค..
โดย : โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา [อุดรธานี เขต 1]

หนังสือราชการ สพฐ.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ