โรงเรียนอุดรวิทยา น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 วันที่ 22 พฤศจิกายน 255912/01/2560