ไหว้ครูโรงเรียนบ้านแทรง

บรรยากาศพิธีไหว้ครูโรงเรียนบ้านแทรงพฤหัสบดี 13 มิถุนายน 2562