ไหว้ครู ปีการศึกษา 2558

กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2558 และ จิตอาสา