ไหว้เจ้าที่

คณะครู รร.ร่วมให้กำลังใจกับครูใหม่ ไหว้ขอพรเจ้าที่ประจำ รร. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน