แห่เทียนไปวัดอารีราษฎร์

คณะครูนักเรียนโรงเรียนวัดอารีราษฎร์ ร่วมกันแห่เทียนพรรษาที่วัดอารีราษฎร์ 29 กรกฎาคม 255830/07/2558