กิจกรรมวันแม่แห่งชาติปี 2557

โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริมจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติที่โรงเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมกับอำเภอกมลาไสย15/08/2557