เลือกตั้งสภานักเรียนปี 57

เมื่อวันที่ ๙ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ผ่านมาทางโรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนขึ้น ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการประชุมวางแผนอย่างเป็นขั้นเป็นตอน มีการหาเสียงและแนะนำตัวผู้สมัคร จนกระทั่งวันนี้ได้มีการจัดการเลือกตั้งพร้อมทั้งให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับประชาธิปไตย และการเลือกตั้ง ผลปรากฏว่า เด็กชายอัฟฏอล เจะแต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑ ได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนๆและพี่ๆนักเรียนเป็นประธานสภานักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ( อิสมาแอล ภาพ:ข่าว:รายงาน)06/10/2557