เลือกประธานนักเรียนปี 2566

กิจกรรมลงคะแนนเสียงเลือกประธานนักเรียนเพื่อทำงานต่อจากรุ่นพี่ที่จะจบในปี 2565 นี้ และเป็นการถ่ายโอนการทำงานสู่รุ่นน้องที่ต้องปฏิบัติหน้าที่สภานักเรียนในปี 2566 ต่อไป09-03-2023 18:17:08