โรงเรียนในศตวรรษที่ 21

ผอ.ขจิต ทองเพ็ชร์ ร่วมศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านท่าเสา จังหวัดระยอง โดย สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดโรงเรียนในศตวรษที่ 2104/07/2558