กิจกรรมวันสุนทรภู่

โรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เช่น กิจกรรมตอบปัญหา ประกวดการแต่งกายตามตัวละครในวรรณคดี การแสดงละครเรื่องพระอภัยมณี นักเรียนได้รับความรู้ และสนุกสนานเป็นอย่างยิ่ง เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 255729/06/2557