โรงเรียนดีศรีตำบล

เมื่อ 17มิถุนายน 2556 โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง ได้รับโล่ห์และป้ายโรงเรียนดีศรีตำบล นับเป็นเกียรติยศของชุมชนบ้านนาชะอัง02/09/2557