กิจกรรมวันไหว้ครู

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล3 ขวบ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดกิจกรรมวันไหว้ครู21/06/2558