เด็กดีศรีบ้านแทรง1

จากความดีที่ได้ทำจึงได้รับผลตอบแทน ผู้ปกครองมอบสินน้ำใจจากที่นักเรียนทำความดีเก็บเงินได้แล้วมอบให้เจ้าของคืน07-11-2020 09:25:40