กีฬาต้านยาเสพติด

ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตามโครงการของเทศบาลตำบลนาชะอัง ณ สนามแข่งขันโรงเรียนศรียาภัย 221/04/2558