เกษียณอายุราชการ

ขอเชิญร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ครูเสวก พีรพรพิศาล วันอังคารที่ 29 กันยายน 2558 เวลา 10.30 น.20/09/2558