เปิดเรียนตามปกติ

วันจันทร์ ที่ 4 มค. 64 นี้ โรงเรียนบ้านแทรง เปิดเรียนตามปกตินะคะ ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด19 อย่างเคร่งครัด วัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย ใช้เจล ล้างมือ เว้นระยะห่าง และรีบแจ้งทาง ร.ร.เมื่อมีผู้ปกครองหรือบุคคลทั่วไปที่มาจาก เขตพื้นที่เสี่ยง05-01-2021 09:19:20