กิจกรรมทัศนศึกษา ปี2559

โรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ นำนักเรียนไปทัศนศึกษา ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา28/06/2559