อบรมคอมพิวเตอร์

โรงเรียนบ้านแทรงนำโดยผู้อำนวยการโอภาส กุลัพบุรี จัดอบรมการประกอบคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา28-02-2021 12:13:50