ครูดีที่ม้างอน

ในโอการ\"วันครู๒๕๕๗\" ครูโรงเรียนบ้านม้างอนได้รับเกียรติบัตรยกย่องความดีจากสพฐ.\"หนึ่งแสนครูดี\"ต้องขอแสดงความชื่นชมยินดีมากกับผลงานที่ตั้งใจทำเพื่อศิษย์17/01/2557