พื้นที่ส่วนรวม

โรงเรียนบ้านแทรงเปิดพื้นที่ให้ชาวบ้านสามารถนำข้าวมาตากในโรงเรียนได้เป็นภาพที่สวยงาม07-12-2021 12:55:11