ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2556

วันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่ง ที่พระสงฆ์อธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดช่วงฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น
ทางโรงเรียนวัดกู่สันหนองพิทยา จึงได้มีกิจกรรมวันเข้าพรรษา โดยการถวายเทียนพรรษา ให้กับวัดต่างๆในอำเภอแม่แจ่ม14/01/2557