วิทยากรลูกเสือ ตากเขต2

ช่วงปิดเทอมที่ผ่านมา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำเสือได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรลูกเสือกับทางสำนักงานการประถมศึกษาขั้นพื้นฐานตากเขต 2 โดยมีนายนักรบ เดชเดชะ, นายอุทัย แก้วมาลัย, นายพรหมพิริยะ เครือใจ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านปางศ้าน13/05/2559