ผูกแขนรับขวัญ

ผู้อำนวนการและคณะครูผูกแขนรับขวัญหลานชายคุณครูงามตา พนากิจสุวรรณ