มหิงสาสายสืบ

ผอ.ขจิต ทองเพ็ชร์ กล่าวต้อนรับทีมงานมหิงสาสายสืบ มาทำสกุ๊ป หนังสือที่ระลึก 1 ทศวรรษมหิงสาสายสืบ นับเป็นเกียรติกับ พี่เลี้ยงโครงการ พี่ ๆ น้อง ๆ มหิงสาสายสืบ โรงเรียนเล็ก ๆ กับกิจกรรมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในชุมชน27/07/2558