วันคริสมาสต์

โรงเรียนระเบียบวิทยาจัดกิจกรรมวันคริสมาสต์ขึ้นในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2560