พิธีไหว้ครู 59

ปีการศึกษา 2559 มีนักเรียนเข้าร่วมพิธีไหว้ครู 94 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 10 คน10/06/2559