ผลการประกวด OBEC AWARDS

นายสายบุตร พันธ์เสน ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับดีมาก22-01-2562