เรียนทำขนม

วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 เกษตรตำบลพรหมณี ได้มาให้ความรู้นักเรียนชั้น ป.4-6 เกี่ยวกับการทำขนม.....อร่อยหรือไม่นั้น...ยังไม่ทันชิม(หมดก่อน)18/07/2557