ทัศนศึกษา2565

วัน พุธ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 พี่มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปทัศนศึกษาที่ เขื่อนสิรินธร ล่องแพชมวิว sky walk ชม โซล่าเซลล์ และวัดภูพร้าว24-02-2022 20:20:58