สรงน้ำพระ 13 เมษายน 58

13 เมษายน 2558 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนพานพิเศษพิทยา โดยนายไชยนคร ขุมคำ ผู้อำนวยการ,นายบุญถาวร ครูบา นายกสมาคมผู้ปกครองและครู,ตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองร่วมสรงน้ำพระพุทธรูประจำโรงเรียนและพ่อเจ้าปู่ขาว เนื่องในโอกาสป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง เพื่อขอขมาลาโทษ และเป็นศิริมงคลแก่คณะครู บุคลากร นักเรียนของโรงเรียนต่อไป พร้อมนี้ตัวแทนคณะครูได้ทำพิธีรดน้ำ ดำหัวผู้บริหารโรงเรียนในครวาเดียวกันด้วย จึงขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรม(ชวลิต ป./รายงาน)26/04/2558