ยกระดับ O- NET

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 โรงเรียนบ้านแทรงได้ต้อนรับท่านภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 3 คนใหม่และคณะอีกครั้งหนึ่ง เพื่อหากระบวนการ วิธียกระดับ O- NET ให้สูงขึ้นโดยผ่านกระบวนการคิดและทำจริง จากครูศักดา ดาระหงษ์ คุณครูคนเก่ง เป็น ศักดา โมเดล ขอขอบพระคุณ ณ โอกาสนี้03-12-2020 20:34:35