3 พฤศจิกายน 2561 ตรวจนับนักเรียน

3 พฤศจิกายน 2561 ตรวจนับนักเรียน
ตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษเขต3 ได้เข้าเยี่ยมโรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 เพื่อตรวจนับจำนวนนักเรียน ปรากฎว่า เรียบร้อยดี จำนวน 285 คน 100 %