มอบเงินระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

โรงเรียนบ้านแทรงมอบเงินระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ให้กับนักเรียน16-10-2020 18:07:11