โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ทัศนศึกษาก่อนจะจบการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จุดที่สอง ณ วัดไพรพัฒนา


โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ทัศนศึกษาก่อนจะจบการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จุดที่สอง ณ วัดไพรพัฒนา นมัสการหลวงปู่สรวง เพื่อเป็นสิริมงคล ครับ27-03-2562